Midt-Telemark kommune

Om Nome og Midt-Telemark landbrukskontor

Om Nome og Midt-Telemark landbrukskontor

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor er et interkommunalt landbrukskontor for kommunene Nome og Midt-Telemark. Vi er en del av det landbruksfaglige miljøet på Landbrukets Hus på Brenna, Gvarv.

På Landbrukets Hus sitter også

Oppgaver

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor har som formål å forvalte kommunenes til enhver tid gjeldende ansvarsområder innenfor viltloven, jord- , skog- og konsesjonslov samt inneha landbruksfaglig kompetanse i kommunens arealforvaltning, arealplanlegging og landbruksbasert næringsutvikling.

- Tilskuddsforvaltning

 • Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 • Avløsning ved sykdom og fødsel
 • Tidligpensjon
 • Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket – RMP
 • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket – SMIL
 • Avlingssvikt – klimabetingende tap
 • Investerings- og bygdeutviklingsmidler (IBU-midler) – Innovasjon Norge
 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Skogfond
 • Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
 • Klimatilskudd til tettere planting og gjødsling av skog
 • Tilskudd til vegbygging
 • Tilskudd til drift med taubane, hest o.a

- Lovsaker knytta til jord- og konsesjonsloven, egenerklæring om konsejonsfrihet

- Gjødslingsplanlegging

- Viltforvaltning, fisk og motorferdsel i utmark

Følg oss på Facebook

Kontakt

Tora Skjerholt Aarnes
Landbrukssjef
E-post
Telefon 35 95 77 71
Mobil 971 22 536
Dag Gjermund Roheim
Rådgiver jordbruk
E-post
Telefon 35 95 77 76
Mobil 900 93 394
Signe Jacobsen
Konsulent
E-post
Telefon 35 95 77 77
Christian Kleven-Skrettingland
Rådgiver skogbruk
E-post
Telefon 35 95 77 74
Mobil 971 00 491
Jan Husefest Meland
Rådgiver frukt
E-post
Telefon 35 95 77 83
Mobil 907 89 366
Øystein Saga
Rådgiver viltforvaltning
E-post
Telefon 35 95 77 73
Mobil 909 26 137
Halvor Midtbø
Rådgiver
E-post
Telefon 35 95 77 72
Hege Ann Skaret
Rådgiver
E-post
Telefon 35 95 77 75
Mobil 909 22 477
Anita C. Kirkevold
Prosjektleder Midtre Telemark vannområde
E-post
Telefon 35 95 77 81
Mobil 980 46 462

Åpningstider

Åpningstider

Man - fre 08.00 - 15.00

Adresse

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor

Landbrukets Hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv

Kart