Midt-Telemark kommune

Landbruk; jordbruk, skogbruk og vilt

Aktuelt fra oss

 • 10nov
  Jordvernseminar tirsdag 5..
  I anledning FNs internasjonale jorddag 5. desember, arrangerer USN - campus Bø, Telemark Bondelag, Midt-Telemark kommune, Telemark Bonde- og Småbrukarlag og Nome og Midt-Telemark landbrukskontor, seminar om jordvern på Universitet i Sør-Øst Norge i Bø.
 • 05okt
  Minner om søknadsfristen ..
  Søknadsfristen for å søke om tilskudd ved produksjonssvikt er 31. oktober. For meir informasjon sjå nettsidene til Landbruksdirektoratet. Ta kontakt med landbrukskontoret viss du har spørsmål på tlf 35 95 77 70
 • 05okt
  Jakt og jakttider i Nome ..
  Jakta er i gang i Nome og Midt-Telemark kommuner.
 • 02okt
  RMP - regionalt miljøtils..
  Minner om søknadsfristen for å søke regionalt miljøtilskudd i jordbruket - For meir informasjon om søknadsprosessen, sjå nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller på nettsidene til Landbruksdirektoratet
 • 02okt
  Søk produksjonstilskudd -..
  Søknadsfrist for Del 2 - Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er Du kan sende inn søknad fra og med telledatoen 1. oktober. For informasjon om søknadsprosessen se nettsidene til Landbruksdirektoratet

Eksterne nyheter

Søknadsfrister

Ingen planlagte hendelser

Kontaktinformasjon

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor
E-post
Telefon 35 95 77 70
Tora Skjerholt Aarnes
Landbrukssjef
E-post
Mobil 97 12 25 36
Dag Gjermund Roheim
Rådgiver jordbruk
E-post
Mobil 90 09 33 94