Midt-Telemark kommune

Landbruk; jordbruk, skogbruk og vilt

Aktuelt fra oss

 • 28mai
  Bedriftsutviklingsprisen ..
  Har du starta ei vellukka og berekraftig bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressursar?
 • 04mai
  Veiledning for søknad om ..
  Veiledning for søknad om tilskudd og utbetalingskrav fra skogfond for skogbruksplaner (PDF, 826 kB)
 • 30apr
  Areal ute av drift
  Mykje areal kan synast å vere ute av drift i statistikk frå NIBIO. No vil kommunane og Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark sette lys på årsaker til dette og arbeide for at meir av jordbruksareala takast i aktiv bruk. Målet er å auke kunnskap om areala og følge opp driveplikta.Les meir om dette på nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og på nettsidene til NIBIO
 • 28apr
  Jordbruksoppgjøret 2021
  Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har overlevert sitt krav til staten. Inntektsramma for kravet i jordbruksoppgjøret 2021 er på 2 114 millioner kroner.Les mer om jordbruksoppgjøret på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet
 • 21apr
  Høring forskrift for jakt..
  Etter kommunesammenslåingen er det blitt behov for å lage en ny forskrift om åpning av jakt etter bever og kommunal målsetting. Kommunen sender derfor dette ut på høring og har valgt å sende dette i et og samme brev.

Eksterne nyheter

Søknadsfrister

Kontaktinformasjon

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor
E-post
Telefon 35 95 77 70
Tora Skjerholt Aarnes
Landbrukssjef
E-post
Telefon 35 95 77 71
Mobil 971 22 536
Dag Gjermund Roheim
Rådgiver jordbruk
E-post
Telefon 35 95 77 76
Mobil 900 93 394