Midt-Telemark kommune

Landbruk; jordbruk, skogbruk og vilt

Aktuelt fra oss

 • 26okt
  Minner om ordninga tilsku..
  Minner om tilskuddsordninga for drenering av jordbruksjord. Det er fortsatt midler igjen i både Nome og Midt-Telemark, og vi oppfordrer alle som har dårlig drenert jord til å søke. Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra søknaden ble innvilget. Les mer om ordningen på nettsidene til Landbruksdirektoratet og nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • 21okt
  Tilskudd ved produksjonss..
  Foretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg mot, kan søke om tilskudd ved produksjonssvikt. Søknadsfristen er 31. oktober For mer informasjon se nettsidene til Landbruksdirektoratet
 • 03okt
  Driftsmelding fra Landbru..
  Driftsmelding fra Landbruksdirektoratet: "På grunn av teknisk vedlikehold mandag 3. oktober i tidsrommet 16:00-21:00, vil alle våre tjenester kunne oppleves som ustabile. Brukere oppfordres til å benytte våre tjenester utenom denne perioden."
 • 30sep
  Ekstra distriktstilskudd ..
  Det ble i jordbruksoppgjøret innført et ekstra distriktstilskudd for industribær. Dette er et tilskudd som gis for bær som nyttes til bearbeiding, og det kommer i tillegg til det ordinære distriktstilskuddet for bær som gis for alle bær, uavhengig av om bærene går til konsum eller bearbeiding Les mer på nettsidene til Landbruksdirektoratet
 • 28sep
  RMP - regionalt miljøtils..
  Minner om søknadsfristen for å søke regionalt miljøtilskudd i jordbruket - 15. oktober. For meir informasjon om søknadsprosessen, sjå nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Eksterne nyheter

Kontaktinformasjon

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor
E-post
Telefon 35 95 77 70
Tora Skjerholt Aarnes
Landbrukssjef
E-post
Mobil 971 22 536
Dag Gjermund Roheim
Rådgiver jordbruk
E-post
Mobil 900 93 394