Midt-Telemark kommune

Fallvilt og viltpåkjørsel

Fallvilt og viltpåkjørsel

Ved viltulykker og i hastesaker er det politiet som først skal varsles, og som deretter vil videreformidle oppdraget til viltnemda.  Ring 02800.

Kommunen har ikke kontaktinformasjon til viltnemdas medlemmer. 

Ved personskade - ring 113  / Ved påkjørt vilt - varsle politiet på 02800

 

Hva skal du gjøre dersom uhellet er ute

  1. Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink.
  2. Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp / ring 113
  3. Merk påkjørselstedet / der dyret forsvant.
  4. Ring 02800 og meld fra om påkjørselen.