Midt-Telemark kommune

Tidligpensjon

Tidligpensjon

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i næringa for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen.


Hvem kan søke og hva kreves for å få tidligpensjon?

Tidligpensjon kan ytes som enbrukerpensjon eller tobrukerpensjon. Enbrukerpensjon kan utbetales til jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år.  Tobrukerpensjon kan utbetales til ektefelle/samboer som har tatt aktivt del i driften av foretaket og som har fylt 57 år. Størrelsen på tidligpensjonen fastsettes i jordbruksoppgjøret. Mer informasjon om tidligpensjon finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet.
 

Se mer informasjon om tidligpensjon


Hvordan søke tidligpensjon?

Søknadsskjema om tidligpensjon finner du på Landbruksdirektoratets side,  eller du kan få det ved å kontakte fylkesmannens landbruksavdeling, som også svarer på spørsmål om ordningen. Søknaden skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, landbruksavdelingen.  
 

Last ned skjema 

 

Forskrift/rundskriv/retningslinjer

 

Kontakt

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor
E-post
Telefon 35 95 77 70
Tora Skjerholt Aarnes
Landbrukssjef
E-post
Mobil 971 22 536

Åpningstider

Åpningstider

Man - fre 08.00 - 15.00

Adresse

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor

Landbrukets Hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv

Kart