Midt-Telemark kommune

Nabovarsel

Nabovarsel

Dersom byggeprosjektet ditt krever at du sender inn en byggesøknad eller søknad om dispensasjon, må du sende et nabovarsel hvor du forteller naboene om planene dine. Nabovarsel kan sendes elektronisk, som rekommandert brev på e-post eller sms. Husk at mottaker av e-post og sms må bekrefte at nabovarselet er mottatt for at varselet skal være gyldig.

Slik går du frem for å varsle naboene

  1. Bestill naboliste fra kommunen. Alle på denne listen må varsles. Står kommunen oppført på listen? Da må de også varsles.
  2. Skal du rive noe? Da må du i tillegg varsle alle kreditorer og andre som har pant i eiendommen.
  3. Fyll ut nabovarselet og samle tegningene og annen dokumentasjon som naboene skal få. Lag kopier av dette settet, så du har ett til hver nabo, og ett ekstra som legges ved byggesøknade.
  4. Du kan laste ned skjemaer for nabovarsel eller sende nabovarsel digitalt.  


► Send elektronisk nabovarsel

 

Vent 14 dager før du sender inn byggesøknaden

Vent 14 dager før du sender inn byggesøknad. Dette er fordi naboene skal ha tid til å sette seg inn i byggeplanene dine, og kunne komme med merknader. Du slipper å vente hvis alle naboene bekrefter at de samtykker til planene dine og ikke har noen merknader. 

Legg ved kvitteringene som viser at alle naboenne har blitt varslet og en kopi av nabovarselet med alle vedlegg.

 

 

 

Kontakt

Aslak Gilde
Enhetsleder byggesak, oppmåling og reguleringsplan
E-post
Mobil 94 16 37 22
John Freddie Sandstå
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 46 80 85 73

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark