Midt-Telemark kommune

Plan, bygg, eiendom og miljø

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet, plan bygg og eiendom

Adresse
Gullbringvegen 20
3800 Bø

Åpningstider
08.00-15.30

Svein Ove Kåsa
Brannsjef Midt-Telemark brann og redningstjeneste
E-post
Telefon 35 94 63 61
Mobil 957 61 330
Vidar Lofthus
Kommunalsjef teknisk/Kriseberedskap
E-post
Mobil 952 40 521
Aslak Gilde
Enhetsleder byggesak, oppmåling og reguleringsplan
E-post
Mobil 941 63 722