Midt-Telemark kommune

Rens, sanering og fjerning av oljetanker

Rens, sanering og fjerning av oljetanker

Regjeringen har vedtatt å forby bruk av fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger fra 2020. En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig. Som huseier er det du som er ansvarlig ved en eventuell oljelekkasje.

Forbud fra 2020

Forbudet innebærer at bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir forbudt fra 2020, både til hovedoppvarming (grunnlast) og til tilleggsoppvarming (spisslast). Det finnes gode fornybare alternativer til bruk av mineralolje til oppvarming. De som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Det finnes flere alternativer til fossil olje, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, fjernvarme, bioolje, flis- og pelletskjeler.

 Huseieren ansvarlig for oljetanken

Som huseier er du ansvarlig for oljetanken og dermed en eventuell oljelekkasje. Levetiden til en nedgravd oljetank i stål er cirka 30 år. Med tiden vil den ruste og det kan gå hull på oljetanken. Selv mange år etter at bruken opphørte, kan oljerester sive ut og forårsake store skader på både miljø og bygninger.

I følge forurensningsforskriften er det huseieres ansvar å sørge for tiltak som hindrer forurensing. Skader forårsaket av en nedgravd oljetank, kan gi avkortning i forsikringen. Vi anbefaler derfor at oljetanken undersøkes, rengjøres og eventuelt fjernes.

Her kan du lese mer om forskriften

 Tømming, rensing, sanering og fjerning av oljetank

Når tanken er lokalisert, kan du velge om du vil tømme, rengjøre og sanere eller fjerne oljetanken helt. Der det er mulig, anbefaler vi å fjerne oljetanken. Alle tilhørende rør på veggen må også tømmes og fjernes. Det samme gjelder dagtanken inne i huset. Dersom du har en innvendig oljetank i kjelleren, bør denne også tømmes, saneres, demonteres og fjernes.

Det er mulig å søke om Enova tilskudd til både rens og fjerning av oljetank, dette er en rettighetsbasert ordning hvor du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak.

Sjekk om du kan få støtte til fjerning av din oljetank

 Rapportering til kommunen

Når oljetanken er gravd fram, suges oljerestene ut og oljetanken rengjøres før den leveres på egnet avfallsplass. Hvis oljetanken ligger vanskelig til, for eksempel under eller tett inntil grunnmuren, kan den fylles med pukk.  Dette hindrer eventuelle setningsskader dersom tanken kollapser.

Dersom du har en oljetank i hagen bør du lese dette

 Mer informasjon
 

Du kan finne mer informasjon på oljefri.no