Midt-Telemark kommune

Senter for kvalifisering og inkludering (SKI)

Kontaktinformasjon

Senter for kvalifisering og inkludering
E-post
Telefon 35 95 78 10
Tone Sissel Kise
Enhetsleder Senter for kvalifisering og integrering
E-post
Telefon 35 95 78 10
Mobil 977 50 859
Svein Inge Havrås
Stedfortreder SKI
E-post
Telefon 35 95 78 10
Mobil 975 47 095
Heidi Lund
Avdelingsleder SKI læringssenter
E-post
Telefon 35 95 78 10
Mobil 952 10 345
Brede Glenna
Avdelingsleder SKI integrering/teamleder team miljø
E-post
Telefon 38 95 78 10
Mobil 911 20 183