Midt-Telemark kommune

Veileder for forebygging og håndtering av utfordrende atferd

Veileder for forebygging og håndtering av utfordrende atferd

Mål for veilederen er:

  • Øke bevisstheten om hva utfordrende atferd er og hvorfor den oppstår
  • Forebygge voldssituasjoner
  • Iverksette tiltak for å hjelpe dem som utsettes
  • Hjelpe og ansvarliggjøre dem som utøver vold
  • Ha klare rutiner for iverksetting av tiltak når det utøves alvorlig problematferd.

I denne veilederen finner du praktiske verktøy som vil hjelpe deg i møte med barn som utfordrer. Det viktigste som må være på plass i arbeidet med barn som utfordrer, er den gode relasjonen mellom elever og ansatte. Grenser og krav lar seg som oftest lettere gjennomføre, om man har en god relasjon i bunn!

Veileder for forebygging og håndtering av utfordrende atferd (PDF, 892 kB)

Brosjyre/kortversjon av veileder for forebygging og håndtering av utfordrende atferd (PDF, 751 kB)