Midt-Telemark kommune

TT-kort - Tilrettelagt transport

TT-kort - Tilrettelagt transport

TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjonsnedsettelse, fysisk og/eller psykisk, ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

Hensikten er å gi et transporttilbud for sosiale formål. Ordningen bidrar således til mulighet for deltakelse og likestilling i samfunnet, og økt livskvalitet for den enkelte.

Transportordningen er en frivillig fylkeskommunal oppgave, det er ingen lovfestet rett til slik transport. Ordningen er ment å dekke fritidsreiser. Reiser til og fra arbeid- og utdanningstilbud, lege, sykehus eller annet behandlingstilbud er forutsatt dekket av andre stønadsordninger.

Transportordningen omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Telemark.


Slik søker du

Søknaden og legeerklæring sender du til din hjemkommune for vurdering. Kommunen sender deretter søknaden og vedlegg til fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Fylkeskommunen sender ut vedtak til søkeren.


Reisetilskudd og egenandel

Brukere av TT-ordningen får tildelt reisetilskudd to ganger i året.  Årlig reisetilskudd i 2024 er kr 4.250, og fylles opp på TT-kortet med kr 2.125 den 1.januar og kr 2.125 den 1. juli.

 

Mer informasjon og søknadsskjemaer

For mer informasjon, reglement og søknadsskjemaer, se nettsiden Telemark Fylkeskommune. 

Utskiftbart søknadsskjema (PDF, 206 kB)

Legeerklæringsskjema (PDF, 224 kB)
 

Har du spørsmål om TT-ordningen?

Kontakt Telemark fylkeskommune

Telefon: 35 91 70 00
E-post: post@telemarkfylke.no

 

Les mer om ordningen på hjemmesiden til Telemark fylkeskommune


Svar på søknad

Hvis fylkeskommunen beslutter å innvilge TT-tjenester, skal dette gjøres gjennom skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver hva man har fått tildelt. Avslag skal også skje i form av et enkeltvedtak med en begrunnelse for avgjørelsen. Der skal du også få informasjon om hvordan du klager og klagefrist. 

 

Klagerett

Er du uenig i avgjørelsen har du rett til å klage på vedtaket. Du sender skriftlig klage med ny legeerklæring til Telemark fylkeskommune som vil behandle saken din. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket.

Kontakt

Tjenestekontoret
E-post
Telefon 40 91 41 31

Ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Telefontid er mandag til fredag 10-11.30 

Telemark fylkeskommune
E-post
Telefon 35 91 70 00

Åpningstider

Mandag -Fredag

10.00-11.30 på telefon. 

Fysiske møter må avtales på forhand.
 

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

 

Gjør avtale med saksbehandler før oppmøte. 
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø