Midt-Telemark kommune

TT-kort - Tilrettelagt transport

TT-kort - Tilrettelagt transport

TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjonsnedsettelse, fysisk og/eller psykisk, ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

Hensikten er å gi et transporttilbud for sosiale formål. Ordningen bidrar således til mulighet for deltakelse og likestilling i samfunnet, og økt livskvalitet for den enkelte.

Transportordningen er en frivillig fylkeskommunal oppgave, det er ingen lovfestet rett til slik transport. Ordningen er ment å dekke fritidsreiser. Reiser til og fra arbeid- og utdanningstilbud, lege, sykehus eller annet behandlingstilbud er forutsatt dekket av andre stønadsordninger.

Transportordningen omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Vestfold og Telemark.


Slik søker du

Søknaden og legeerklæring sender du til din hjemkommune for vurdering. Kommunen sender deretter søknaden og vedlegg til fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Fylkeskommunen sender ut vedtak til søkeren.


Reisetilskudd og egenandel

Brukere av TT-ordningen får tildelt reisetilskudd to ganger pr år, henholdsvis 1.juli og 1.januar. Reisetilskuddet for siste halvår 2021 er satt til kr 2.125. Beløpet fylles opp på TT-kortet 1.juli. Fastsettelse av årlig reisetilskudd for 2022 fastsettes innen utgangen av 2021.

Egenandelen i Telemark endres fra 25 kr til 35 kr i forbindelse med samordning av TT-ordningen i Vestfold og Telemark 2021.

 

Mer informasjon og søknadsskjemaer

For mer informasjon, reglement og søknadsskjemaer, se nettsiden til Vestfold og Telemark Fylkeskommune. 
 

Les mer info om TT-ordningen og finn søknadsskjema her

 

Har du spørsmål om TT-ordningen?

Kontakt Vestfold og Telemark fylkeskommune

Telefon: 35 91 70 00
E-post: post@vtfk.no


Svar på søknad

Hvis fylkeskommunen beslutter å innvilge TT-tjenester, skal dette gjøres gjennom skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver hva man har fått tildelt. Avslag skal også skje i form av et enkeltvedtak med en begrunnelse for avgjørelsen. Der skal du også få informasjon om hvordan du klager og klagefrist. 

 

Klagerett

Er du uenig i avgjørelsen har du rett til å klage på vedtaket. Du sender skriftlig klage med ny legeerklæring til Vestfold og Telemark fylkeskommune som vil behandle saken din. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket.

Kontakt

Tjenestekontoret
E-post
Telefon 40 91 41 31

Ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Telefonen er åpen mellom
9-11.30 og 12.30-14. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune
E-post
Telefon 35 91 70 00

Åpningstider

Mand-Fred

09.00-11.30
12.30-14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

 

Gjør avtale med saksbehandler før oppmøte. 
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø