Midt-Telemark kommune

Vannmåler og vannmåleravlesing

Vannmåler og vannmåleravlesing

Ved å innstallere vannmåler betaler du gebyr på grunnlag av målt vannmengde inn (faktisk forbruk). Har du ikke vannmåler betaler du for stipulert forbruk ut ifra boligens bruksareal.

Vannmålere for bedrifter og boliger

Alle abonnenter kan installere måler, noen er pliktige. 


Vannmålere for bedrifter

I Midt Telemark kommune er eiendommer/boliger som benyttes til næringsvirksomhet, offentlig virksomhet, boliger/eiendommer med flere enn én boenhet eller kombinasjon av næring/boformål pålagt å ha installert vannmåler. Installasjonen betales av den som eier eiendommen, og arbeidet skal utføres av godkjent foretak i henhold til standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Vannmålere i boliger

For boliger er installasjon av vannmåler frivillig så langt. Det stilles imidlertid fra og med 2020 krav til vannmåling i nybygg og bygg der sanitæranlegget renoveres. Ved å installere vannmåler betaler du gebyr på grunnlag av målt vannmengde inn (faktisk forbruk). Har du ikke vannmåler betaler du for stipulert forbruk ut ifra boligens bruksareal.

Eier av eiendommen dekker kostnadene ved installasjonen av vannmåler, og arbeidet skal utføres av et godkjent rørleggerforetak.
 

Se forskrift om vann- og avløpsgebyrer for mer informasjon


Installasjon av vannmåler

Vannmåler leies av kommunen. Godkjent rørleggerforetak eller eiendomseier med registreringsskjema signert av godkjent foretak kan hente vannmåler hos teknisk enhet, Gullbringvegen 20 i Bø.


Registrer vannmåler (PDF, 96 kB)
 


Pris for vannmåler

Abonnenten betaler rørlegger for installasjon +  et leiegebyr av vannmåleren til kommunen.
 

Se mer informasjon om kommunens priser for vannmåler
 


Tid for vannmåleravlesing - få varsel på SMS og talemelding 

Kommunen bruker Varsling24 sin varslingstjeneste på SMS til mobil og talemelding til fasttelefon for å sende ut viktige meldinger om f.eks vannforsyning, vannmåleravlesing og i beredskapssituasjoner. For å blant annet motta varsel om når det er tid for vannmåleravlesing må du være oppført i felles nasjonalt kontaktregister. Vannmåleravlesingen forgår i november - desember. 

Avlesing av vannmåler

Du svarer enten på SMSen du fikk med KUN tall. Ingen nuller foran og ingen tall bak komma. Eller du sender inn lappen til kommunen viss du får avlesing på papir. Du kan også velge å sende vannmålerstanden din til post@mt.kommune.no. 


Mer informasjon om kommunens varslingstjeneste

Kontakt

Halvor Moen
Konsulent teknisk
E-post
Mobil 91 12 01 61
Ole Arnfinn Hagen
Konsulent teknisk
E-post
Mobil 90 71 08 46

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark