Midt-Telemark kommune

Gravetillatelse

Gravetillatelse

Det skal alltid sendes søknad om tillatelse ved graving/tiltak og arbeider i og ved det kommunale veinettet med tilhørende side- og grøntarealer, samt parker og friområder.


Arbeidsvarslingsplan

For å få behandlet søknad om arbeids- /gravetillatelse må tiltakshaver/ entreprenør utarbeide en arbeidsvarslingsplan. Kommunen kan også ta på seg oppdraget med å utarbeide arbeidsvarslingsplaner dersom det finnes kapasitet til dette. 

Denne planen kan bestå av

  • sted for arbeidet
  • hva som skal utføres
  • hvilke betingelser som stilles for gjennomføring
  • en skiltplan/skisse som viser hvordan varslings- og sikringsmateriellet skal plasseres i forhold til arbeidsstedet og eksisterende skilt.


Se mal for arbeidsvarsling (XLSX, 274 kB)


 Avklaringer og befaring

Ved behov for henvendelser/avklaringer i forkant av søknad, graving eller underveis, kontakt teknisk enhet.
 Ansvarshavende for arbeidsvarsling

Den som i søknaden oppgis som ansvarshavende skal ha gjennomført kurs 2 i arbeidsvarsling. For opplæringskrav se Vegvesenets håndbok "Arbeid på eller ved veg.


Se håndbok arbeid på eller ved veg
 Søknad og frister

Søknader sendes inn så tidlig som mulig. Søknadskjema fylles inn og sendes til postmottak. Søknaden behandles innen 4 uker. Normalt tar det kortere tid enn dette. 

 

 

Aktuelle lover

 Gravetillatelse i fylkes- eller riksvei

Søknader for tillatelser i fylkes- eller riksveier skal sendes til Statens vegvesen.


Sjekk hvem som eier veien

 

 

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark