Midt-Telemark kommune

Hvem har ansvar for veien?

Hvem har ansvar for veien?

Kommunen har ansvar for vedlikehald av kommunale veier, fortau, gang- og sykkelveier, mens Statens vegvesen er ansvarlig for fylkes- og riksveger. Det meste av arbeidet med vegvedlikehold som brøyting, strøing og fresing er satt bort til underleverandører

Det er ikke alltid lett å vite hvilke veier som er kommunale og hvilke som er riksveier, fylkesveier eller grunneiers ansvar. Oversikt over de fleste veier finnes hos Nasjonal vegdatabank (NVDB).
 

Sjekk hvem som har ansvar for veien

Kontakt

Teknisk vakttelefon vei, vann og avløp
Åpen 24 timer i døgnet for akutte forhold knyttet til vei, vann og avløp. Kun for samtale, ikke SMS!
Telefon 917 57 522

Ring - ikke send SMS!

Veitrafikksentralen
Telefon 175

Kontakt Statens vegvesen ved feil og spørsmål knyttet til riksveier og fylkesveier.

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart