Midt-Telemark kommune

Høring - forslag til lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling etter forurensingsregelverket

Høring - forslag til lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling etter forurensingsregelverket

Høringsfrist: 30.09.2022

Forslag til forskrift (PDF, 518 kB)

Høringsbrev  (PDF, 707 kB)

Midt-Telemark kommune legger med dette forskrift om gebyrer for saksbehandling etter
forurensningsregelverket ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 30. september 2022.
Høringssvar kan sendes til post@mt.kommune.no, eller til Postboks 83, 3833 BØ.