Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Stadskleiv boligområde

Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Stadskleiv boligområde

Klagefrist 18.02.2021

I samsvar med plan- og bygningsloven vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 7.12.2020 (sak 184/20) detaljreguleringsplan for Stadskleiv boligområde.

Stadkleiv boligområde - Klikk for stort bildeKart over Stadkleiv boligområde  
 

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling og boliger med tilhørende anlegg på to felt B9 og B10 ved Stadskleiv.

 

Plandokument

Plankart (PDF, 691 kB)
Planbestemmelser (PDF, 242 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
Vedtak (PDF, 2 MB)

 

Klager

Kommunestyret sitt vedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.Krav om erstatning eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må settes frem senest 3 år etter kunngjøring av vedtaket.

Frist for å komme med klager er satt til 18.02.2021

Klager må være skriftlige og sendes til:

Midt- Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Eller pr. epost til: post@mt.kommune.no

Kontakt

Servicetorget
Sentralbord
E-post
Telefon 35 05 90 00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø