Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn detaljregulering for Lektorvegen 28 og Gamleveg 61

Offentlig ettersyn detaljregulering for Lektorvegen 28 og Gamleveg 61

Høringsfrist 11. august 2021

I medhold av plan- og bygningslova § 12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring 4.05.21 saknr 41/21 å legge forslag til detaljregulering for Lektorvegen 28 og Gamleveg 61 ut til offentleg ettersyn. Planforslaget er fremmet av Sør Arkitekter As på vegne av grunneierne MRT eigedom AS og Elin og Tore Håndstad. Formålet med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende anlegg i Bø sentrum.

 

Høringsdokumenter

Plankart (PDF, 592 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 168 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
Illustrasjoner (PDF, 2 MB)
ROS analyser (PDF, 436 kB)
Notat områdestabilitet (PDF, 754 kB)
Saksfremstilling til 1. gangs behandling (PDF, 2 MB)

Dokumentene er også lagt ut hos Teknisk Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Elin Blütecher på elbl2001@mt.kommune.no eller telefon 907 55 496

Merknader

Frist for å komme med merknader er satt til 11.08.2021. Merknader sendest til post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, Teknisk forvaltning, Pb 33, 3833 Bø.