Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Guvihaug

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Guvihaug

I tråd med plan- og bygningslova § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Guvihaug

Innspill må være mottatt innen 24.05.21

Kart Guvihaug - Klikk for stort bildeKart Guvihaug  

Sør Arkitekter varsler på vegne av  forslagssstiller Per Øyvind Gulliksen oppstart av arbeid med detaljregulering for Guvihaug.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppbygging av vikinglandsby/anlegg for fritid/turisme, samt sikring av atkomstveg og parkering.

Innspill må være mottatt innen 24.05.21
 

Se varsel om oppstart (PDF, 455 kB)

 

Merknader

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendes til Søndergaard Rickfelt AS, O.H. Holtasgate 29a, 3678 Notodden, eller til post@sorarkitekter.no, med kopi til Midt-Telemark kommune, Postboks 83, 3833 Bø eller post@mt.kommune.no