Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale for område H10 på Lifjell

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale for område H10 på Lifjell

Tor Ivar Gullord varsler på vegne av forslagsstiller Stølan Eiendom oppstart med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for område H10 på Lifjell

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av fritidsboliger. Planinitiativet er i hovedsak i tråd med kommunedelplan for Lifjell og er satt av til fritidsboliger. Omfatter i tillegg et lite område øst for H10, som i gjeldende reguleringsplan, (Jønnbu) er avsatt til friluftsområde.
 

Utsnitt med gjeldende reguleringsplaner i området - Klikk for stort bildeUtsnitt med gjeldende reguleringsplaner i området Planavgrensning, (omfatter i sin helhet eiendommene 9/134 og 9/145) - Klikk for stort bildePlanavgrensning, (omfatter i sin helhet eiendommene 9/134 og 9/145)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Varslingsbrev (PDF, 626 kB)

Innspill
Frist for å komme med innspill er satt til fredag 17.03.2023.
Innspill sendes til Tor Ivar Gullord, Klomsteinrovegen 252, 2836 Biri
eller via epost til torivar@gullordgeoservice.no

Kopi av innspill sendes også til Midt-Telemark kommune på epost
post@mt.kommune.no eller til postboks 83, 3833 Bø.