Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Ny nettside

Vi jobber fremdeles med å få de siste bitene på plass. Er det noe du savner?
Kontakt servicetorget 35 05 90 00

 

Varsel om oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen

Varsel om oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen

I tråd med plan og bygningslova § 1-9 og § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen planid 02_30_2008, på gnr 54 bnr 70  (Gregars veg 90) .

Formålet med planendringen er å legge til rette for fortetting av eiendommen med to eller firemannsboliger.
 

Se varslingsbrev (PDF, 389 kB)
 

Eventuelle merknader til endringen kan sendest Søndergaard Rickfelt AS, O:H. Holtasgate 29a, 3678 Notodden eller via epost: post@sorarkitekter.no .
Kopi sendes til Midt – Telemark kommune post@mt.kommune.no eller Midt-Telemark kommune, postboks 83, 3833 Bø i Telemark, innen 2.03.2020