Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen

Varsel om oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen

I tråd med plan og bygningslova § 1-9 og § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen planid 02_30_2008, på gnr 54 bnr 70  (Gregars veg 90) .

Formålet med planendringen er å legge til rette for fortetting av eiendommen med to eller firemannsboliger.
 

Se varslingsbrev (PDF, 389 kB)
 

Eventuelle merknader til endringen kan sendest Søndergaard Rickfelt AS, O:H. Holtasgate 29a, 3678 Notodden eller via epost: post@sorarkitekter.no .
Kopi sendes til Midt – Telemark kommune post@mt.kommune.no eller Midt-Telemark kommune, postboks 83, 3833 Bø i Telemark, innen 2.03.2020