Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Gamleveg 31

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Gamleveg 31

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gamleveg 31

Kart gamleveg 31 - Klikk for stort bildeKart gamleveg 31 

Sør Arkitekter varsler på vegne av forslagstiller Forberg Bustad Bø As oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gamleveg 31.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å etablere et leilighetsbygg med tilhørende servicefunskjoner.

Innspill må være mottatt innen 22.03.21

Varsel om oppstart (PDF, 633 kB)

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendes til Søndergaard Rickfelt AS, O.H. Holtasgate 29a, 3678 Notodden, eller til post@sorarkitekter.no, med kopi til Midt-Telemark kommune, Postboks 83, 3833 Bø eller post@mt.kommune.no