Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Lektorvegen 28/Gamleveg 61

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Lektorvegen 28/Gamleveg 61

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Lektorvegen 28/Gamleveg 61.

Kartutsnitt Lektorvegen 28 og Gamleveg 61  - Klikk for stort bilde 

Søndergaard Rickfelt AS varsler på vegne av forslagstiller MRT Eigedom AS og Elin og Tore Håndstad oppstart av arbeid med detaljreguelringsplan for Lektorvegen 28/Gamleveg 61.

Formålet med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende anlegg.

Innspill må være mottatt innen mandag 21.12.20 / 04.01.21.

 

Varslingsbrev om oppstart (PDF, 359 kB)

Eventuelle merknader 

Merknader

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes i posten, eller på e-post, til Søndergaard Rickfelt AS, med kopi til Midt-Telemark kommune.

Søndergaard Rickfelt AS 
O.H. Holtasgate 29a, 3678 Notodden
E-post: post@sorarkitekter.no

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø
E-post: post@mt.kommune.no

Spørsmål

Spørsmål til arbeidet kan rettes til Søndergaard Rickfelt på adressa over, eller på telefon 35 02 95 00.