Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av reguleringsendring for gnr 54 bnr 45 i Nordbøåsen

Varsel om oppstart av reguleringsendring for gnr 54 bnr 45 i Nordbøåsen

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med reguleringsendring for gnr 54 bnr 45 i Nordbøåsen.

Klikk for stort bilde

 

Sweco Norge AS varsler på vegne av forslagstiller Nordbø gard oppstart av arbeid med reguleringsendring for Nordbøåsen gnr 54 bnr 45. Formålet med endringen er ønske om å legge til rette for en ekstra boligtomt i det eksisterende boligfeltet grunnet etterpørsel i boligmarkedet.

Merknader

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes til: 

Sweco Norge AS v Alexander Stettin
Vekanvegen 10
3840 Seljord

Merknader kan også sendes pr. epost til: alexander.stettin@sweco.no  

innen 24.oktober 2020

Kopi av merknader sendes til:

Midt- Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø i Telemark.

Kopi av merknader kan også sendes pr. epost til: post@mt.kommune.no