Midt-Telemark kommune

Organisering

Organisering

Midt-Telemark kommune er organisert etter en to-nivåmodell med kommunedirektør og virksomheter fordelt på interkommunale samarbeid, stab og tre kommunalsjefsområder.

organisasjonskart overordnet  - Klikk for stort bilde 

Se alle organisasjonskart
 

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen. Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.
 

        

Per Dehli

Kommunedirektør

E-post: pede1007@mt.kommune.no
Mobil: 97158788

Mer om Kommunedirektøren

 

 


Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe består av assisterende kommunedirektør og tre kommunalsjefer. Kommunalsjefene har fullmakter innenfor sine ansvarsområder.

 

        

Øystein Tveit

Ass. kommunedirektør/ Leder fagstab

E-post: oytv2104@mt.kommune.no
Mobil: 90086575

 

 

    

Vidar Lofthus

Kommunalsjef Teknisk

E-post:
Mobil: 95240521

Mer om kommunalsjefområde teknisk

 

      

Cecilie Stangeby

Kommunalsjef Helse og velferd


E-post:
Mobil: 90282418

Mer om kommunalsjefområde helse og velferd

 

Espedalen Gisle Bonna - Klikk for stort bilde   

Gisle Bonna Espedalen

Kommunalsjef Oppvekst

E-post: gies@mt.kommune.no
Mobil: 91802014

Mer om kommunalsjefområde oppvekst