Midt-Telemark kommune

Organisering

Organisering

Midt-Telemark kommune er organisert etter en to-nivåmodell med kommunedirektør og virksomheter fordelt på interkommunale samarbeid, stab og tre kommunalsjefsområder.

  

Se større bilde

 

Se alle organisasjonskart
 

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen. Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.
 

 

 

 

 

 

 

Per Dehli
Kommunedirektør

E-post: pede1007@mt.kommune.no
Mobil: 971 58 788

Mer om Kommunedirektøren


Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe består av assisterende kommunedirektør og tre kommunalsjefer. Kommunalsjefene har fullmakter innenfor sine ansvarsområder.

 

 

 

 


Øystein Tveit
Assisterende kommunedirektør/ kommunalsjef stab

E-post: oytv2104@mt.kommune.no
Mobil: 900 86 575

 

Hans Kortner Ryen profilbilde - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Hans Kortner Ryen
Kommunalsjef Teknisk

E-post: hary@mt.kommune.no
Mobil: 913 39 201

 

 

Profilbilde av Urban Eriksen  - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Urban Eriksen
Kommunalsjef Helse og mestring

E-post: urberi@mt.kommune.no
Mobil: 951 60 454


Hanne Skretteberg
Konstituert kommunalsjef Oppvekst - skole og SKI

E-post: hans1408@mt.kommune.no 
Mobil: 908 76 544

 

Hege Flaatin
Konstituert kommunalsjef Oppvekst - barnehage, barnevern og PPT

E-post: hefl@mt.kommune.no
Mobil: 950 90 783

Mer om kommunalsjefområde oppvekst