Midt-Telemark kommune

Organisering

Organisering

Midt-Telemark kommune er organisert etter en to-nivåmodell med kommunedirektør og virksomheter fordelt på interkommunale saarbeid, stab og tre kommunalsjefsområder.

Organisasjonskart - Klikk for stort bilde Se alle organisasjonskart
 

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen. Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.
 

    Kommunedirektør Per Dehli - Klikk for stort bilde 

Per Dehli

Kommunedirektør

E-post: pede1007@mt.kommune.no
Mobil: 97158788

Mer om Kommunedirektøren

 


Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe består av fem kommunalsjefer. Kommunalsjefene har fullmakter innenfor sine ansvarsområder.

 

   

Mona Slaaen

Ass. kommunedirektør/ Leder fagstab

E-post: skokms@mt.kommune.no
Mobil: 40871029

 

 

   

Vidar Lofthus

Kommunalsjef Teknisk

E-post: vilo@mt.kommune.no
Mobil: 95240521

Mer om kommunalsjefområde teknisk

 

    

Cecilie Stangeby

Kommunalsjef Helse og velferd

E-post: skpocs@mt.kommune.no
Mobil: 90282418

Mer om kommunalsjefområde helse og velferd

 

Espedalen Gisle Bonna - Klikk for stort bilde   

Gisle Bonna Espedalen

Konst. Kommunalsjef Oppvekst

E-post: gies@mt.kommune.no
Mobil: 91802014

Mer om kommunalsjefområde oppvekst