Midt-Telemark kommune

Organisering

Organisering

Midt-Telemark kommune er organisert etter en to-nivåmodell med kommunedirektør og virksomheter fordelt på seks tjenesteområder.


Se organisasjonskart

 

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen. Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.
 

    Klikk for stort bilde

Mona Slaaen

Konstituert kommunedirektør

E-post: skokms@mt.kommune.no
Mobil: 40871029

Mer om Kommunedirektøren

 


Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe består av seks kommunalsjefer. Kommunalsjefene har fullmakter innenfor sine ansvarsområder.

 

Klikk for stort bilde   

Mona Slaaen

Ass. kommunedirektør/ Kommunalsjef Personal og organisasjonsutvikling

E-post: skokms@mt.kommune.no
Mobil: 40871029

Mer om kommunalsjefområde personal og org.utvikling

 

Klikk for stort bilde   

Vidar Lofthus

Kommunalsjef Teknisk

E-post: vilo@mt.kommune.no
Mobil: 95240521

Mer om kommunalsjefområde teknisk

 

Klikk for stort bilde   

Hanne Winberg

Kommunalsjef Økonomi og digitalisering

E-post: hawi2211@mt.kommune.no
Mobil: 99510046

► Mer om kommunalsjefområde økonomi og digitalisering

 

Klikk for stort bilde    

Cecilie Stangeby

Kommunalsjef Helse og omsorg

E-post: skpocs@mt.kommune.no
Mobil: 90282418

Mer om kommunalsjefområde helse og omsorg

 

Klikk for stort bilde 

Terje Kili

Kommunalsjef Samfunnsutvikling

E-post: teki0508@mt.kommune.no
Mobil: 92031791

Mer om kommunalsjefområde samfunnsutvikling

 

Klikk for stort bilde    

Beate Darrud

Kommunalsjef Oppvekst

E-post: beda0407@mt.kommune.no
Mobil: 95800076

Mer om kommunalsjefområde oppvekst