Midt-Telemark kommune

Folkevalgtopplæring

Folkevalgtopplæring

KS folkevalgtopplæring

KS tilbyr alle kommuner og fylkeskommuneri nntil fire dager med gratis folkevalgtprogram etter valget. De to første dagene; kjerneprogrammet, gjennomføres fortrinnsvis så tidlig som mulig etter valget.  


Klart språk

Klart språk er derfor satt på dagsorden i folkevalgtprogrammet fra KS. 

Klart språk er også et aktuelt tema i Midt-Telemark kommune, og det er viktig at du som ny politiker gir beskjed hvis du blir møtt med ord og uttrykk som du ikke forstår. Det du ikke forstår, er det garantert mange innbyggere som også lurer på. Alle politiske sakspapirer og tekster bær være skrevet i et språk som folk forstår, det er en forutsetning for et fungerende demokrati.

 

Rådmenn og ordførere strever også

 

 

Viktige dokumenter for folkevalgte
 

► Kommuneplan 

► Etiske retningslinjer  (PDF, 541 kB)

► Verdigrunnlag (PDF, 4 MB)  (PDF, 588 kB)

Kontakt

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 911 12 054

Kontakt ved spørsmål om politiske møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart