Midt-Telemark kommune

Søke om dispensasjon

Søke om dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge noe som er i strid med lover, forskrifter eller arealplaner må du søke om dispensasjon.


Hvordan søke om dispensasjon?

Hvis det du skal bygge går imot noen av bestemmelsene kalles dette en dispensasjon. Kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjon (behandle en dispensasjon/gi tillatelse) dersom det ikke foreligger reell (skriftlig) søknad om dette. Dispensasjon etter Plan- og bygningsloven §§ 19-1 – 19-4, kan gis dersom fordelene er klart større enn ulempene og i kommunens saksbehandling legges det særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Vi gir dispensasjoner unntaksvis, og kan ikke gi noen føringer før et endelig vedtak. Har du mulighet til å endre søknaden slik at du er innenfor anbefaler vi at du gjør det.

Dispensasjonssøknaden kan legges ved byggesaken til kommunen, eller dispensasjonssøknaden kan leveres alene, og bli behandlet før byggesaken blir innsendt (Husk at nabovarsling må utføres, og at det må fremgå av varselet at det søkes om dispensasjon).

 

To avgjørende kriterier for å få dispensasjon:

  • Hensynet bak bestemmelsen må ikke tilsidesettes i "vesentlig grad"
  • Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene
     

 

Dette kan du ikke søke om

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsregler. Eksempler på dispensasjoner du ikke kan søke om er:

  • dokumentkrav
  • tidsfrister
  • bruk av ansvar (foretak)

Du kan for eksempel ikke søke om dispensasjon fra den tidsfrist som gjelder for dispensasjoner.

Kontakt

Aslak Gilde
Enhetsleder byggesak, oppmåling og reguleringsplan
E-post
Mobil 94 16 37 22
John Freddie Sandstå
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 46 80 85 73

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark