Midt-Telemark kommune

Deling av eiendom

Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny eiendom. Ved opprettelse av ny eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.


Søknaden består i to hovedprosesser

 1. Søknad om opprettelse av ny eiendom (deling av eiendom/tomt)
 2. Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses).


Se priser for deling av eiendom


Hvordan søker du om deling av eiendom/tomt?

 1.  Finn planer og bestemmelser
 2.  Hva må du ta hensyn til?
 3.  Tegne inn forslag på nye eiendomsgrenser
 4.  Orientere naboene
 5.  Fyll ut søknaden og send inn
 6.  Få svar på søknaden


1. Finn planer og bestemmelser

For å finne ut hva som er tillatt på eiendommen din, må du sette deg inn i regler, planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Se nedenfor hvordan du finner planer og bestemmelser for eiendommen din. Ta kontakt med kommunen hvis du er usikker på om du har alle relevante dokumenter.
 

 2. Hva må du ta hensyn til?

Du må ta hensyn til reguleringsplanen. Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring.

Kontakt teknisk enhet for mer informasjon.

 3. Tegne inn forslag på nye eiendomsgrenser

Bruk situasjonskart for eiendommen og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser. Dette kartet skal følge med søknad om nabovarsel til kommunen. 4. Orientere naboene

 1. Bestill naboliste fra kommunen. Alle på denne listen må varsles. Står kommunen oppført på listen? Da må de også varsles.
 2. Fyll ut nabovarselet og samle tegningene og annen dokumentasjon som naboene skal få. Lag kopier av dette settet, så du har ett til hver nabo, og ett ekstra som legges ved byggesøknaden.​
 3. Du kan laste ned skjemaer for nabovarsel eller sende nabovarsel digitalt.  

 

 5.  Fyll ut søknaden og send inn

Pass på at søknaden er komplett når du sender den til kommunen, så sparer du masse ekstraarbeid! Du kan sende inn søknaden når fristen for nabovarselet har utløpt eller hvis alle naboene har samtykket til dine planer. Mer informasjon om hvordan du søker og hva søknaden skal inneholde finner du nedenfor.

 

Kontakt

Trond Vegard Moen
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 97 05 01 58

Eiendom, delingssaker, seksjonering,

Ingrid Bergane
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 95 72 78 82

Eiendom, oppmåling, meglerpakke

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark