Midt-Telemark kommune

PPT

Kontaktinformasjon

Midt-Telemark PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80
Mobil 995 88 941