Midt-Telemark kommune

Fettutskiller

Fettutskiller

Her finner du informasjon vedrørende fettutskiller og ditt ansvar når det gjelder utslippstillatelse, tilstandskontroll og vedlikehold.

Fettutslipp fører til problemer med drift av rør, pumpestasjoner og renseanlegg. En fettutskiller sikrer at fett ikke slipper ut i nettverket. 

Ute i avløpsnettet vil laverer temperaturer avkjøle fettet og det kan stivne i rørene. Med tiden kan rørene tettes og føre til kloakkstopp og oversvømmelse av bygninger og forurensning av miljøet. I tillegg medfører fett og andre matrester til at det blir flere rotter i avløpsnettet, som øker sjansen for at de kommer inn i bygninger.

  • Noen vaskekjemikalier kan redusere fettutskilleres rensefunksjon. For å sikre stabil drift av fettutskiller bør virksomheten engasjere foretak med nødvendig kompetanse til å forestå kontroll. 
  • Hyppighet for tømming og rengjøring skal spesifiseres i godkjenningen. Det kan søkes om redusert tømmefrekvens dersom akkumulert mengde fett og olje er liten over tid.

 

Søk om utslippstillatelse av fettholdig avløpsvann

Skjema vil om kort tid være på plass, kontakt teknisk enhet i mellomtiden.


 

Hvem må ha fettutskiller?

Alle virksomheter med storkjøkken og næringsmiddelindustri er pålagt å ha fettutskiller, inkludere blant annet

  • Hurtigmat (pizza, burgere, kebab, fishan, gatekjøkken)
  • Restauranter, kafeer og konditorier, catering
  • Ferdigmatprodusenter, sykehjem, aldershjem og andre institusjoner med kjøkken
  • Slakterier, kjøtt-  eller fiskeforedlingsbedrifter
  • Supermarked med ferskvaredisk.
     

 

Hvordan skal jeg rapportere?

Det skal sendes inn en årsrapport for det forutgående året, innen 1. mars. Årsrapporten skal inneholde dokumentasjon på antall tømminger og utført tilstandskontroll av fettutskilleren. Husk å inngå en avtale om dette med et tømmefirma, da de kan gjøre dette for din virksomhet.
 

Fyll ut årsrapport for fettutskiller

Skjema vil om kort tid være på plass, kontakt teknisk enhet i mellomtiden.

Kontakt

Aslak Gilde
Enhetsleder byggesak, oppmåling og reguleringsplan
E-post
Mobil 94 16 37 22
Teknisk vakttelefon vei, vann og avløp
Åpen 24 timer i døgnet for akutte forhold knyttet til vei, vann og avløp. Kun for samtale, ikke SMS!
Telefon 91 75 75 22

Ring - ikke send SMS!

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark