Midt-Telemark kommune

Vannforsyning og vannkvalitet

Vannforsyning og vannkvalitet

Blir du som innbygger berørt av en driftshendelse på vårt vann- og avløpsnett, sender vi deg et varsel via SMS eller en talemelding til din fasttelefon. 


Opplever du problemer som ikke har blitt varslet?

Har du misstanke om mangler på vannkvalitet, feil på leveringssystem eller driftforstyrrelser, bør du kontakte oss. Kontakt teknisk enhet i ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid, kontakt teknisk vakttelefon.

 Vann

Kommunens 3 vannverk forsyner innbyggerne med friskt og godt drikkevann. 

Bø vannverk forsyner mesteparten abonnenter i området som grenser opp mot Seljordsvannet. Hovednettet omfatter strekningen fra uttaket ned til Bø sentrum, med forgreninger til Eikjabygda, Folkestad/Lifjell, Vreimsida og i retning mot Gvarv og Valen. 

Vannverket på Akkerhaugen forsyner abonnenter med drikkevann i områdene Akkerhaugen, nedre og øvre Sauar, Nordagutu, Nesodden, Gvarv, Årnes og Hørte.

Holtsås vannverk er kommunens minste vannverk og forsyner abonnenter på Holtsås.  

 Drikkevannkvalitet

Drikkevannet i Midt-Telemark kommune har høy kvalitet og er trygt å drikke. Både du som abonnent og vi som leverer drikkevannet ditt ønsker det samme, best mulig tjeneste for lavest mulig pris.

Har du spørsmål vedrørende drikkevannskvaliteten kan du ta kontakt med teknisk enhet for mer informasjon. 

 Private brønner

Oppgavepliktige private brønner skal registreres. På hjemmesiden il NGU ligger kart over registrerte brønner.
 

Se registrerte brønner på NGU

 

Har du en drikkevannsbrønn som gir drikkevann til mer enn 1 enkelt bolig eller fritidsbolig skal dette registreres hos Mattilsynet. Mer informasjon om dette kan du finne på Mattilsynets nettside.
 

Mer om registrering av brønn på mattilsynet

 


 

Relevante lover og forskrifter
 

Kontakt

Teknisk vakttelefon vei, vann og avløp
Åpen 24 timer i døgnet for akutte forhold knyttet til vei, vann og avløp. Kun for samtale, ikke SMS!
Telefon 917 57 522

Ring - ikke send SMS!

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart