Midt-Telemark kommune

Detaljreguleringsplan for Ryggvegen 2- offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Ryggvegen 2- offentlig ettersyn

Høringsfrist 12. august 2020

Klikk for stort bilde  

I medhold av plan- og bygningslova § 12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring i møte 16.06.20 sak (58/20) å legge forslag til detaljreguleringsplan for Ryggvegen 2 ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er fremmet av Adaptiv Arkitektur AS på vegne av Halvor Øygarden og Kay Runar Bjørnfeld. Formålet med planen er å legge til rette for boliger på eiendom 53/63 i Bø. Det er planlagt et bygg med 5 leiligheter øst på eiendommen.

 

Høringsdokumenter:


Dokumentene er også lagt ut hos Teknisk forvaltning på Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til saksbehandler Elin Blütecher på elbl2001@mt.kommune.no eller telefon 907 55 496.

Frist for å komme med merknader er satt til 12.08.2020. Merknader senest post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, Teknisk forvaltning, Pb 33, 3833 Bø.