Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Akkerhaugen panorama

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Akkerhaugen panorama

Sør Arkitekter AS varsler på vegne av forslagsstiller Akkerhaugen panorama AS oppstart av planarbeid med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Akkerhaugen panorama.

Formålet med planen er å legge til rette for boliger, offentlig eller privat tjenesteyting og forretning.

kartutsnitt av område Akkerhaugen, med skravert felt over Akkerhaugen Panorama - Klikk for stort bildePlanområdets beliggenhet Kart av planområdet for Akkerhaugen Panorama, nordlige grense mot gate Idunsvoll, sørlige grensen mot gate Nordagutvegen, østlig grense mot stikkvei idunsvoll og vestlig grense mot eksisterende bygning  - Klikk for stort bildeForeslått plangrense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varslingsbrev (PDF, 303 kB)

Innspill
Frist for å komme med innspill er satt til torsdag 03.11.2022.
Innspill sendes til Sør Arkitekter AS, O.H. Holtasgate 29A, 3678 Notodden
eller via epost til post@sorarkitekter.no
Spørsmål kan rettes til samme adresse eller telefon 35 02 95 00.

Kopi av innspill sendes også til Midt-Telemark kommune på epost
post@mt.kommune.no eller til postboks 83, 3833 Bø.