Midt-Telemark kommune

Oljeutskiller

Oljeutskiller

Her finner du informasjon vedrørende oljeutskiller og ditt ansvar når det gjelder utslippstillatelse, tilstandskontroll og vedlikehold.

Trenger du informasjon om fettutskiller? Se her
 

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje. Virksomheter som har en oljeutskiller har ansvar for at olje, sand og slam samles opp, tømmes og leveres til godkjent avfallsmottak.

Oljeinnholdet i utgående vann skal være lavere enn 50 mg olje/liter vann med mindre det er oppgitt i virksomhetens tillatelse.

  • For å sikre stabil drift av oljeutskiller bør virksomheten engasjere foretak med nødvendig kompetanse til å forestå kontroll. 
  • Hyppighet for tømming og rengjøring skal spesifiseres i godkjenningen. Det kan søkes om redusert tømmefrekvens dersom akkumulert mengde av olje er liten over tid.


Søk om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Skjema vil om kort tid være på plass, kontakt teknisk enhet i mellomtiden.

 

Hvem må ha oljeutskiller?

Alle virksomheten som har påslipp av oljeholdig avløpsvann som står i fare for å overstige 50 mg/l til kommunalt avløpsnett. Vaskehall eller vaskeplass for kjøretøy eller mekanisk utstyr.

Virksomheter inkluderer blant annet

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller for kjøretøy
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • anlegg for understellsbehandling.
     

 

Rapportering

Det skal sendes inn en årsrapport for det forutgående året, innen 1. mars. Årsrapporten skal inneholde dokumentasjon på antall tømminger og utført tilstandskontroll av oljeutskilleren. Husk å inngå en avtale om dette med et tømmefirma, da de kan gjøre dette for din virksomhet. Oljeutskillere skal omfattes av bedriftens internkontroll og det skal være en ansvarlig person for oppfølging av utskiller. Den ansvarlige kan være en i bedriften som bruker oljeutskilleren eller en representant for eier av eiendommen.

 

Fyll ut årsrapport for oljeutskilleranlegg

Fyll ut skjema for oppfølging av oljeutskillere

Skjemaer vil om kort tid være på plass, kontakt teknisk enhet i mellomtiden.


 

Veiledning

Trenger du mer informasjon om oljeutskillere? Se Miljødirektoratets faktaark om drift av oljeutskillere.
 

Miljødirektoratet faktaark om drift av oljeutskillere

Kontakt

Teknisk vakttelefon vei, vann og avløp
Åpen 24 timer i døgnet for akutte forhold knyttet til vei, vann og avløp. Kun for samtale, ikke SMS!
Telefon 917 57 522

Ring - ikke send SMS!

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart