Midt-Telemark kommune

Hvordan kartlegge berørte løsninger?

Her får du hjelp med å vurdere IKT-løsninger og dokumenter de produserer, for å se om de omfattes av kravene til universell utforming. Du får også instrukser for hvordan du skal gå frem for å sjekke løsningene/dokumentene og rette opp feil