Midt-Telemark kommune

Hvordan kartlegge berørte løsninger?

3 Kriterier for vurdering av dokumenter

Er du saksbehandler i kommunen, legger du ut dokumenter på nett eller sender du dokumenter til innbyggere digitalt, som innbyggeren får tilgang til via en URL på nett eller i en APP? Da må du følge lovverket om at dokumenter må være universelt utformede. 


Hvilke dokumenter er berørt?

  • Reglene gjelder for alle dokumenter og skjemaer som er publisert etter 1. februar 2021 og som er tilgjengelige digitalt via en URL og HTTP eller i en APP, uavsett om du bruker Word eller et fagsystem for å produsere dokumenter.


Unntak

Hvis det finnes et alternativ til dokumentet som oppfyller kravene. Det kan f.eks. være når en fil er lastet opp på nettsiden, der innholdet også er tilgjengelig i en artikkel som er universelt utformet, eller der du har et pdf-skjema som også finnes i en universelt utformet digital verson som alternativ.

 

Hva må du gjøre?
 

Sjekk om dokumentet er berørt av kravene

Hvis dokumentet tilgjengelig digitalt via en URL eller i en APP og faller inn under et av følgende kriterier gjelder kravene for dokumentet

  • Er dokumentet publisert etter 1. februar 2021
  • Er dokumentet publisert før 1. februar 2021, men er nødvendig for en administrativ prosess