Midt-Telemark kommune

Hvordan kartlegge berørte løsninger?

4 Hva gjør vi når vi funnet berørte dokumenter?

Dokumenter som produseres av fagsystemer

Dokumenter som produseres i fagsystemer bruker gjerne ferdige maler. Disse malene må settes opp på riktig måte for at dokumentet som produseres skal bli universelt utformet. 
 

Hva må du gjøre?

  1. Finn de maler som brukes for å lage dokumentet
  2. Kontakt leverandøren av systemet for å få hjelp å sette opp maler som er universelt utformede


Teste dokumenter med verktøy eller inviter brukere til testing

  • Test også gjerne et dokument etter at malen er oppdatert med et verktøy, for å se at innholdet ikke innholder feil, eller inviter brukere som til daglig bruker hjelpemidler for å teste dokumenter
  • Du kan også selv laste ned hjelpemidler for å teste dokumenter med disse

Last ned gratis verktøy for å sjekke PDF-dokumenter for feil

 

Dokumenter på nettsiden 

Våre retningslinjer sier at du kan publisere dokumenter på nettsiden, men da må du i tillegg presentere innholdet i ren tekst/HTML. Dette gjør vi for at vi skal være sikre på at alle får samme mulighet å ta del av informasjonen.
 

Hva må du gjøre?

  • Så langt som mulig bør du publisere informasjon som HTML (artikler på nettsiden).
  • Hvis du absolutt må laste opp en .pdf må du enten sette opp dokumentet i henhold til kravene om universell utforming, eller du må i tillegg til dokumentet, tilby en en alternativ versjon som en artikkel på nettsiden som forteller essensen i dokumentet.
  • Hvis dokumentet er langt kan du som alternativ til artikkel bruke funksjonen Dokumentleseren som ligger i admin.systemet for nettsidenfor. Du kan da lage et "digitalt dokument" med innholdsfortegnelse og inndelt i kapitler. Leseren kan enkelt bla i dokumentet og også laste ned en universelt utformet PDF-versjon.

NB: det er vanskelig å lage dokumenter universelt utformede i Word, og om du skulle klare det så er det ikke uvanlig at de riktige formateringene blir borte i eksporten til PDF. Det er derfor i de fleste tilfelder både sikrere og enklere å tilby et HTML alternativ i tillegg til dokumentet (artikkel eller digitalt dokument). 

Se veiledere for å lage artikler og digitale dokumenter på nettsiden