Midt-Telemark kommune

Hvordan kartlegge berørte løsninger?

1 Kriterier for vurdering av IKT

Sjekkpunkter for vurdering av IKT-løsninger

For at kravene skal gjelde må løsningen være en nettløsning, det må være en hovedløsning og den må være knytta til virksomhetens alminnelige funksjon.

 

1. Vurder om løsningen er en av følgende typer

Hvis løsningen faller inn under noen av disse løsningstypene kan løsningen berørt av kravene. Gå da videre til punkt 2.

 • Nettside
 • SoMe
 • Apper
 • Digital læringsplatform eller et læringsverktøy 
 • Automat
 • Intranett og ekstranett publisert etter 1. februar 2023, eller som har gjennomgått vesentlige endringer etter 1. februar 2023.
 • Løsninger som brukes av en tredjepart på oppdrag av oss, for å gi informasjon eller tilby tjenester.

 


2. Bedøm om løsningen er en nettløsning

Alle disse tre kriteriene må være oppfylt for at IKT-løsningen er en nettløsning etter forskriften. Hvis løsningen du vurderer oppfyller alle tre kriterier, gå videre til punkt 3.

 • Formidling av informasjon eller tjeneste som er tilgjengelig i nettleser eller tilsvarende
 • Tilgjengelig via en URL (Uniform Resource Identifier).
 • Bruker http-protokollen (Hypertext Transfer Protocol) eller tilsvarande for å gjøre innhold tilgjengelig
   

3. Bedømme om nettløsningen er en hovedløsning

Bedøm om nettløsningen oppfyller kriteriene for en hovedløsning. Hvis løsningen oppfyller de tre kriteriene, gå videre til punkt 4.

 • løsningen skal være en viktig kanal for å informere eller tilby tjenester
 • innholdet skal være rettet mot kunder, innbyggere eller innbyggere
 • målgruppen skal være brukere i norge

 

4. Bedøm om hovedløsningen er knytta til virksomhetens alminnelige funksjon

Vurderingen om løsningen bygger opp under virksomhetens alminnelige funksjoner må skje konkret sett opp mot virksomhetens formål.

Eksempel:

 • Et hotell sin alminnelige funksjon er å tilby overnatting mot betaling. Nettsiden med informasjon om hotellet og rombestilling er da en hovedløsning. Tilsvarende gjelder hotellet sin side på Facebook, fordi siden er en kanal hotellet bruker for å nå ut med informasjon og tjenester til kundene.
 • Har det samme hotellet et bedriftsidrettslag i fotball, vil ikke lagets nettside være omfattet av regelverket, da fotball på bedriftsnivå ikke kan sies å være en vanlig funksjon for et hotell. 
 

 

 

Unntak fra kravene for IKT