Midt-Telemark kommune

Detaljreguleringsplan for bustadområde ved Stadskleiv- offentleg ettersyn

Detaljreguleringsplan for bustadområde ved Stadskleiv- offentleg ettersyn

Høringsfrist 10. november 2020

Kart over stadskleiv - Klikk for stort bilde  

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring 25.08.2020 sak 77/20 å legge forslag til detaljreguleringsplan for  bustadområde ved Stadskleiv boligområde ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er fremmet av Sør Arkitekter på vegne av Forberg Bolig og Utvikling AS. Formålet med planen er å legge til rette for boliger med tilhøyrende anlegg på to felt i området ved Stadskleiv i Bø i  Midt-Telemark.

Høringsdokumenter:

Merknader og spørsmål

Eventuelle merknader sendes til: 

Midt- Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

eller på e-post til: post@mt.kommune.no 

Frist for å komme med merknader er satt til 10.11.2020.

Eventuelle spørsmål til planforslaget rettes til:

Elin Blütecher, saksbehandler