Midt-Telemark kommune

Bolig, bostøtte og startlån

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret - søk pleie- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Espen Nordli Eriksen
Boligkonsulent
E-post
Mobil 908 19 807
Gunhild Moen
Konsulent teknisk / Bostøtte
E-post
Mobil 468 01 005