Midt-Telemark kommune

Bolig, bostøtte og startlån

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret
E-post
Telefon 40 91 41 31

Ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Telefontid er mandag til fredag 10-11.30 

Rune Arnesen
Boligkonsulent
E-post
Mobil 90 81 98 07
Gunhild Moen
Konsulent teknisk / Bostøtte
E-post
Mobil 46 80 10 05