Midt-Telemark kommune

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

​​​​
​​Trygghetsalarm er til for personer som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har behov for å varsle hjelpeapparatet på en enkel og rask måte.

Trygghetsalarm kobles til den vanlige telefonen og varsler en vakttjeneste (som er åpen hele døgnet) om at du trenger hjelp.

Behovet for tjenesten vurderes ut ifra helsetilstanden. Den som tildeles trygghetsalarm må forplikte seg til å bære alarmknapp. Vedkommende må også akseptere at det monteres en nøkkelboks ved siden av inngangsdøren. Trygghetsalarm sies opp ved å henvende seg til tjenestekontoret.
 

Se priser for trygghetsalarm

 

Slik søker du om trygghetsalarm

Det enkleste er å søke digitalt. Da vil du også kunne se søknaden din neste gang du logger inn. Du kan også laste ned søknadsskjemaet som pdf, fylle ut og sende inn til tjenestekontoret.

Etter at vi mottatt søknaden, vil du få besøk av en saksbehandler i kommunen som kartlegger dine ressurser og ditt hjelpebehov, før søknaden behandles. Behandlingstiden er normalt 4 uker. I noen tilfeller vil saksbehandlingen ta lenger tid, du vil da få et foreløpig svar.
 

Søk om tjenester digitalt

Last ned søknadsskjema som pdf

 


Behandlingstid

Du får svar innen 4 uker etter at søknaden er mottatt. Er det av ulike grunner nødvendig å bruke mer tid vil du få et brev om dette, samt det opplyses om når en forventer at saken er ferdig behandlet.

Kontakt

Tjenestekontoret
E-post
Telefon 40 91 41 31

Ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Telefontid er mandag til fredag 10-11.30 

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

 

Gjør avtale med saksbehandler før oppmøte. 
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø