Midt-Telemark kommune

Hjelpemidler

Hjelpemidler

​​​​​​
​Ved behov for tekniske hjelpemidler har ergoterapeuten en sentral rolle i prosessen og kan bistå i saker som omfatter tilrettelegging av omgivelsene og universell utforming. 

 

Varig utlån av tekniske hjelpemidler

Dersom du har en varig funksjonsnedsettelse, kan teknisk hjelpemiddel bidra til økt selvstendighet og en enklere hverdag. Du har rett til utlån av tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral. Med varig behov menes lengre enn 2 år eller til livets slutt.
Hjelpemidler må rekvireres eller søkes på, og tjenesten vil bistå deg i begrunnelse av søknaden.


Korttidsutlån av hjelpemidler

Korttidslån benyttes ved akutt og midlertidig funksjonsnedsettelse innenfor en grense på 2 år. Midt-Telemark kommune har et korttidslager med diverse hjelpemidler.
Ved lån fra kommunens eget korttidsslager skal hjelpemiddelet leveres tilbake når du ikke lenger har behov for det. Dersom situasjonen forandres og det viser seg at behovet er varig utover 2 år, melder du fra til vår tjeneste og det søkes om varig utlån fra NAV hjelpemiddelsentral.

 


Priser

Det er ingen egenandel ved utlån fra NAV eller Midt-Telemark kommune sitt korttidslager. Småhjelpemidler som for eksempel krykker, gripetenger m.m kan kjøpes hos oss.

 


 

Kontakt

Servicetelefon hjelpemiddel
Mobil 90 22 41 08
Fysio- og ergoterapitjenesten
E-post
Telefon 35 05 96 70
NAV Hjelpemiddelsentral Telemark
Mobil 40 70 28 08

Adresse

Besøksadresse

Hjelpemiddelslageret Bø sjukeheim
Gamleveg 43
3801 Bø