Midt-Telemark kommune

Hverdagsrehabilitering (KR-team)

Hverdagsrehabilitering (KR-team)

Et tverrfaglig team gjennomfører en systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du mener er viktig å mestre i din hverdag. På bakgrunn av dette etableres det et team bestående av hjelpetrenere, som er ledet av en  fysioterapeut, og som ved intensiv innsats i starten arbeider sammen med deg mot dine mål. Intensiteten av treningen vil avta i takt med forbedring av din funksjon.

 

Hvem er vi?

Et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeut og hjelpetrenere som ønsker å bidra til at du kan nå dine mål.

 

Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagslivet. For å oppnå dette arbeider vi intensivt sammen med deg i rehabiliteringsprosessen i en avtalt tidsperiode. Evaluering av framgang og justering av tiltak og mål vil skje underveis.

 

Hva vi forventer av deg?

Du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

 

Ønsker du å bli kontaktet av vårt KR-team?

Ta kontakt med Tjenestekontoret, eller fysioterapeut Marie F. Jørum tlf: 40808860

 

Slik søker du om hverdagsrehabilitering

Det enkleste er å søke digitalt. Da vil du også kunne se søknaden din neste gang du logger inn. Du kan også laste ned søknadsskjemaet som pdf, fylle ut og sende inn til tjenestekontoret.

Etter at vi mottatt søknaden, vil du få besøk av en saksbehandler i kommunen som kartlegger dine ressurser og ditt hjelpebehov, før søknaden behandles. Behandlingstiden er normalt 4 uker. I noen tilfeller vil saksbehandlingen ta lenger tid, du vil da få et foreløpig svar.
 

Søk om tjenester digitalt

Last ned søknadsskjema som pdf

Kontakt

Marie Forberg Jørum
Fysioterapeut/KR-team
E-post
Mobil 40 80 88 60
Fysio- og ergoterapitjenesten
E-post
Telefon 35 05 96 70
KR-team
Hjemmetrenere
Mobil 40 80 88 69

Åpningstider

Mandag -Fredag

10.00-11.30 på telefon. 

Fysiske møter må avtales på forhand.
 

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

 

Gjør avtale med saksbehandler før oppmøte. 
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø