Midt-Telemark kommune

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

​​
Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

 

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med deg som omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker.

Krav til den som søker

 • Den pleietrengende må bo hjemme
 • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver.
 • Både bruker og kommunen må vurdere om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.

 


Hva får du?

 • Et fast beløp hver måned som en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet.
 • Kontrakt med opplysninger om antall timer, timelønn og andre vilkår.

 


Slik søker du om omsorgsstønad

Det enkleste er å søke digitalt. Da vil du også kunne se søknaden din neste gang du logger inn. Du kan også laste ned søknadsskjemaet som pdf, fylle ut og sende inn til tjenestekontoret.

Etter at vi mottatt søknaden, vil du få besøk av en saksbehandler i kommunen som kartlegger dine ressurser og ditt hjelpebehov, før søknaden behandles. Behandlingstiden er normalt 4 uker. I noen tilfeller vil saksbehandlingen ta lenger tid, du vil da få et foreløpig svar.
 

Søk om tjenester digitalt

Last ned søknadsskjema som pdf

 

Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

 

Mer informasjon om hjelpestønad fra NAV på nav.no

 


Tenk over dette før du søker

 • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
 • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
 • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
 • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
 • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
 • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?

Kontakt

Tjenestekontoret
E-post
Telefon 40 91 41 31

Ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Telefontid er mandag til fredag 10-11.30 

Åpningstider

Mandag -Fredag

10.00-11.30 på telefon. 

Fysiske møter må avtales på forhand.
 

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

 

Gjør avtale med saksbehandler før oppmøte. 
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø