Midt-Telemark kommune

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

​​​​​​​
Hjemmehjelpen gir praktisk bistand til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Det kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen, skift av sengetøy, klesvask og handling av matvarer.

Hjemmehjelpen kan, foruten å utføre praktiske oppgaver, også gi råd, veiledning og opplæring for at de som får bistand skal klare seg best mulig hjemme, og for å hindre at det skjer ulykker i hjemmet. 

Omfanget og innholdet av tjenesten blir vurdert individuelt og du får svar på søknaden innen en måned etter at tjenestekontoret mottat din søknad. Er det av ulike grunner nødvendig å bruke mer tid vil du få et brev om dette, samt det opplyses om når en forventer at saken er ferdig behandlet.
 


Slik søker du om hjemmehjelp

Det enkleste er å søke digitalt. Da vil du også kunne se søknaden din neste gang du logger inn. Du kan også laste ned søknadsskjemaet som pdf, fylle ut og sende inn til tjenestekontoret.

Etter at vi mottatt søknaden, vil du få besøk av en saksbehandler i kommunen som kartlegger dine ressurser og ditt hjelpebehov, før søknaden behandles. Behandlingstiden er normalt 4 uker. I noen tilfeller vil saksbehandlingen ta lenger tid, du vil da få et foreløpig svar.
 

Søk om tjenester digitalt

Last ned søknadsskjema som pdf


Eksempel på hjemmebaserte tjenester

  • Gulvvask, støvsuging og støvtørking.
  • Klesvask (maskinvask)
  • Tilrettelegging av måltider (tilberedning av brødmat og oppvarming av middag.)
  • Handling i de tilfeller der det ikke finnes andre alternativer.


Hvem kan få hjemmehjelp?

For å få hjemmehjelp må man være helt avhengig av praktisk hjelp for opplæring/bistand til rengjøring.


Hva forventer vi av deg, og hvilket utstyr må du ha tilgjengelig
 


Betalingssatser 

 


Behandlingstid

Du får svar innen 4 uker etter at søknaden er mottatt. Er det av ulike grunner nødvendig å bruke mer tid vil du få et brev om dette, samt det opplyses om når en forventer at saken er ferdig behandlet.

Kontakt

Ingrid Aarhus Skafte
Fagleder sone Gvarv
E-post
Mobil 91 87 26 44

Kontortid: Dagtid mandag til fredag klokken 0800 – 1500

Kontaktperson for hjemmehjelp i Midt- Telemark

 

Tjenestekontoret
E-post
Telefon 40 91 41 31

Ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Telefontid er mandag til fredag 10-11.30 

Åpningstider

Mandag -Fredag

10.00-11.30 på telefon. 

Fysiske møter må avtales på forhand.
 

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

 

Gjør avtale med saksbehandler før oppmøte. 
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø