Midt-Telemark kommune

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

​​​​​
​Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp til personer med en stor funksjonshemming og som er helt avhengig av hjelp i dagliglivets gjøremål, i og utenfor hjemmet.

Formålet med ordningen er å gi den enkelte et aktivt og mest mulig uavhengig liv - til tross for sine funksjonshemminger.
 


Slik søker du om brukerstyrt personlig assistanse

Det enkleste er å søke digitalt. Da vil du også kunne se søknaden din neste gang du logger inn. Du kan også laste ned søknadsskjemaet som pdf, fylle ut og sende inn til tjenestekontoret.

Etter at vi mottatt søknaden, vil du få besøk av en saksbehandler i kommunen som kartlegger dine ressurser og ditt hjelpebehov, før søknaden behandles. Behandlingstiden er normalt 4 uker. I noen tilfeller vil saksbehandlingen ta lenger tid, du vil da få et foreløpig svar.
 

Søk om tjenester digitalt

Last ned søknadsskjema som pdf


Hva innebærer det å få brukerstyrt personlig assistanse?

Du får en assistent som gir deg personlig og praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker. Du styrer selv:

  • hvem du vil ha som assistent
  • hva assistenten skal gjøre
  • hvor og til hvilke tider assistenten skal være hos deg

Hvis du ikke selv kan være arbeidsleder for assistenten, kan rollen som arbeidsleder ivaretas av noen som kjenner deg godt.

Du velger din assistent fra en kommunal eller privat leverandør. Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.
 


Hva koster det

Hva du må betale avhenger av den totale inntekten i din husstand, og hvor mange timer du får godkjent til bistand.
 


Hvem kan få innvilget brukerstyrt personlig assistanse

  • Du som har et sammensatt og stort behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen).
  • Du som er forelder eller foresatt til barn med funksjonsnedsettelser.

Kontakt

Tjenestekontoret
E-post
Telefon 40 91 41 31

Ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Telefontid er mandag til fredag 10-11.30 

Åpningstider

Mandag -Fredag

10.00-11.30 på telefon. 

Fysiske møter må avtales på forhand.
 

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

 

Gjør avtale med saksbehandler før oppmøte. 
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø