Midt-Telemark kommune

Tilrettelagt botilbud og miljøarbeid i eget hjem for funksjonshemmede

Tilrettelagt botilbud og miljøarbeid i eget hjem for funksjonshemmede

​​​​
Om Bo- og miljøtjenesten

Bo- og miljøtjenester gir miljøtjenester til mennesker med bistandsbehov. Vi har flere bofelleskap, men gir også tjenester i private hjem. Vi ønsker å bidra til en best mulig hverdag for tjenestemottakerne. 

Trygghet, forutsigbarhet, glede og mestring er viktig.  

Sammen finner vi de beste løsningene for deg.
 

Mer informasjon om hvordan søke pleie- og omsorgstjenester

Tilrettelagt bolig

Kommunen hjelper deg med å skaffe egen bolig og tilrettelegge den etter dine behov. Du vil motta leiekontrakt og betaler for leie av boligen. Vi hjelper deg også med å søke hjelpe- og grunnstønad gjennom NAV.
 

Se bofellesskap for deg med funksjonsnedsettelseTilrettelagt dagtilbud

Kommunen tilbyr tilrettelagt dagtilbud for personer med funksjonsnedsettelse. Dagtilbud finnes på Driv.
 

Se informasjon om dagtilbud/arbeidstrening

 

Opptrening og rehabilitering

Personer i alle aldre som i forbindelse med skade, sykdom, funksjonshemming eller andre endringer i livet, kan ha vansker med å utføre sine daglige aktiviteter og gjøremål.

Kommunen tilbyr en rekke tjenester innen opptrening, rehabilitering og koordinering.
 

Se mer informasjon om opptrening og rehabilitering

Kontakt

Torunn Hesthag
Enhetsleder: Bo og mestring
E-post
Mobil 45 43 80 72