Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering av Trytetjønnvegen

Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering av Trytetjønnvegen

I samsvar med plan-og bygningslova §12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring i møte 20.09.2022, sak 87/22 å legge forslag til detaljregulering for Trytetjønnvegen gnr 9 bnr 59 ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planen er å leggje til rette for spredt etablering av mikrohytter med anneks og tilhøyrande infrastruktur på eigedommen. Området har framkomme via Folkestadvegen (fv. 3330) og vidare via Steintjønnvegen og Trytetjønnvegen som begge er kommunale veger.

Dokumentene er også lagt ut hos Teknisk Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.

Detaljkart over trytetjønnsveien og område for regulering. Til venstre for vegen et gult område.  - Klikk for stort bildeKart over TrytetjønnvegenSpørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Arne Engravslia Jenssen arje1802@mt.kommune.no .

Merknader

Frist for å komme med merknader er satt til 9.11.2022. Merknader senest til post@mt.kommune.no som brev til Midt-Telemark Kommune, Teknisk forvaltning , Pb 33,3833 Bø

 

Trytetjønnvegen - plankart (PDF, 319 kB)

Trytetjønnvegen - planbeskrivelse (PDF, 15 MB)

Trytetjønnvegen - planbestemmelser (PDF, 72 kB)

VA-plan (PDF, 4 MB)

Trytetjønnvegen - situasjonsplan (PDF, 241 kB)

Brannvann (PDF, 247 kB)

Lekeplass (PDF, 250 kB)

MUA (PDF, 244 kB)

Trytetjønnvegen - ROS analyse (PDF, 3 MB)

Trytetjønnvegen - naturmangfold (PDF, 7 MB)

Varsel om oppstart - sammenstilling med kommentar (PDF, 62 kB)

Forretningspresentasjon - beskrivelse av planforslag (PDF, 7 MB)

Detaljregulering for Trytetjønnvegen gnr 9 bnr 59 (PDF, 592 kB)